เครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์-80

ด้วยระบบ “กะเทาะเปลือกข้าวแบบใบพัดหมุนเหวี่ยง” ของ เครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์-80 ทำให้อัตราข้าวหักลดน้อยลง และยังรักษา คุณภาพและ สารอาหารของข้าวได้อย่างครบถ้วน เครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์-80 ยังมีระบบ ”การขัดขาว” โดยให้ข้าวขัดสีด้วยตัวของ มันเอง ซึ่งแตกต่างจาก เครื่องสีข้าวขนาดเล็กโดยทั่วไป ทำให ้เครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์-80 เป็นเครื่องสีข้าว ที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียง กับเครื่องสีข้าวของโรงสีขนาดใหญ

   

เครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์-80

ผลผลิตที่ได้... ได้มากกว่าข้าวสาร

เครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์-80

   คุณสมบัติของเครื่องสีข้าว CR-80
อัตราการผลิต 80 KG/HR
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ซม.
เล็ก (80 x 90 x 80 ซม.)
น้ำหนัก เบา (120 กก.)
กำลังไฟ สามารถใช้กับไฟบ้าน 220V/50HZ
รายละเอียดของเครื่องสีข้าว CR-80
รุ่น CR80
กำลังมอร์เตอร์ 1.5KW
ความเร็วมอร์เตอร์ 2HP AT4600RPM
 

 

เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก รุ่น ซีซี-80

เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งาน และดูแลรักษาเครื่องสีข้าว การทำความสะอาดข้าวเปลือกก่อนทำการสีถือเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก รุ่น ซีซี-80 พร้อมตะแกรงร่อน 3 ชั้น จึงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อทำความสะอาดข้าวเปลือก ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เครื่องสีข้าว ซี แอล พี รุ่น ซีอาร์-80

  คุณสมบัติของเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก CC-80
อัตราการผลิต 80 KG/HR
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ซม.
เล็ก (64x120x110 ซม.)
น้ำหนัก เบา (70 กก.)
กำลังไฟ สามารถใช้กับไฟบ้าน 220V/50HZ
รายละเอียดของเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก CC-80
รุ่น CC80
กำลังมอร์เตอร์ 0.5KW
ความเร็วมอร์เตอร์ 0.5 HP at 1440 RPM
Follow Us  twitter  facebook


Copyright © 2011 CLP - All Right Reserved