กิจกรรม

ทางบริษัทฯ ได้มีการนำเครื่องจักรกลการเกษตร ซี แอล พี ออกงานจัดแสดงสินค้า ในงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13-22 สิงหาคม 2555 และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ที่นำมาโชว์ ได้แก่ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก เครื่องคัดแยกข้าวกล้อง
ทั้งนี้บริษัทได้ทีการจับรางวัลผู้โชคดีที่เข้ามาชมบูทของเรา โดยแจก เป็นใบเติมน้ำมันฟรี ของ ปตท. จำนวน 10 รางวัล และแจกข้าวหอมมะลิอย่างดีที่เรานำมาสี ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

งานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
สถานที่:  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จ. พิษณุโลก  วันที่ 13-22 ส.ค. 2555Copyright © 2011 CLP - All Right Reserved